ข่าวสวัสดิการ

โดย Administrators -  วันที่ 17 มิ.ย. 2567 เวลา 08:30 น.

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2567 (สำหรับผู้สมัครใหม่)

>> ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม << สอบถามเพิ่มเติม... งานสวัสดิการ, ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 06 มิ.ย. 2567 เวลา 10:00 น.

การต่ออายุกรมธรรม์ ปี 2567 (สำหรับสมาชิกที่ทำกรมธรรม์ที่ 41)

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 05 มิ.ย. 2567 เวลา 13:30 น.

การจ่ายเงินสวัสดิการโครงการหกสิบยี่สิบแสน เพิ่ม 10% ประจำปี 2567 สำหรับสมาชิกครบคุณสมบัติ 60/20/100000 มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป ในขณะที่ยังเป็นสมาชิก

สหกรณ์ฯ กำหนดจ่ายเงินสวัสดิการโครงการ “หกสิบยี่สิบแสน” ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 โดยจะนำเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 04 มิ.ย. 2567 เวลา 11:02 น.

การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2567

>> ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2567 คลิกที่นี่ << สอบถามเพิ่มเติม... ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 29 มี.ค. 2567 เวลา 19:35 น.

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยกองทุนเสริมสร้างความมั่นคงสหกรณ์ พ.ศ. 2567

>> ดาวน์โหลด ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยกองทุนเสริมสร้างความมั่นคงสหกรณ์ พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่ &l...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 02 ม.ค. 2567 เวลา 16:25 น.

ปฏิทินการชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม(ภาคสมัครใจ) ประจำปี 2567

>> ดาวน์โหลด หนังสือให้ความยินยอมนำเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม << ...

โดย Administrators -  วันที่ 05 ส.ค. 2558 เวลา 09:02 น.

เงินทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก สมาชิกผู้มีสิทธิขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้.- ...

โดย Administrators -  วันที่ 23 ก.ค. 2558 เวลา 09:38 น.

เงินสวัสดิการโครงการ “หกสิบยี่สิบแสน”

เงินสวัสดิการโครงการ “หกสิบยี่สิบแสน” คุณสมบัติของสมาชิกผู้มีสิทธิรับเงินโครงการ ในขณะที่ยังเป็นสมาชิกอยู่ ...

โดย Administrators -  วันที่ 23 ก.ค. 2558 เวลา 08:40 น.

เงินสวัสดิการกรณีถึงแก่กรรม

เงินสวัสดิการกรณีถึงแก่กรรม การขอรับเงินสวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวิตทุกกรณี ขั้นตอนการขอรับเงิน ...

อัลบั้มภาพ