ข่าวสวัสดิการ

โดย admin -  วันที่ 16 พ.ค. 2565 เวลา 08:30 น.

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2565 (สำหรับผู้สมัครใหม่)

>> ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม << สอบถามเพิ่มเติม... งานสวัสดิการ, ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 11 เม.ย. 2565 เวลา 10:00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการ "โครงการหกสิบยี่สิบแสน" ประจำปี 2565

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการ "โครงการหกสิบยี่สิบแสน" ประจำปี 2565 โดยนำเข้าบัญชีของสมาชิกที่มีไว้กับสหกรณ์ฯ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 04 มี.ค. 2565 เวลา 08:30 น.

การจ่ายเงินสวัสดิการโครงการ “หกสิบยี่สิบแสน” ประจำปี 2565

เงินสวัสดิการโครงการ “หกสิบยี่สิบแสน” ประจำปี 2565 สมาชิกที่มีคุณสมบัติตามประกาศ ...

โดย admin -  วันที่ 04 ม.ค. 2565 เวลา 16:08 น.

ปฏิทินการชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม(ภาคสมัครใจ) ประจำปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ปฏิทินการชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม(ภาคสมัครใจ) ประจำปี 2565 ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 23 เม.ย. 2564 เวลา 16:19 น.

สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สอบถามเพิ่มเติม... กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ โทร. 0 5385 1888 ต่อ 100-105 มือถือ: 08 8269 1...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 05 เม.ย. 2564 เวลา 16:09 น.

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยกองทุนเสริมสร้างความมั่นคงสหกรณ์ พ.ศ. 2564

>>> ระเบียบอื่นเพิ่มเติม <<<

โดย admin -  วันที่ 22 ก.ย. 2558 เวลา 15:07 น.

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558

เงินสวัสดิการตามตารางหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ ...

โดย admin -  วันที่ 05 ส.ค. 2558 เวลา 09:02 น.

เงินทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก สมาชิกผู้มีสิทธิขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้.- ...

โดย admin -  วันที่ 23 ก.ค. 2558 เวลา 09:38 น.

เงินสวัสดิการโครงการ “หกสิบยี่สิบแสน”

เงินสวัสดิการโครงการ “หกสิบยี่สิบแสน” คุณสมบัติสมาชิกผู้ขอรับเงิน 1. มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ...

อัลบั้มภาพ