ข่าวทั้งหมด

โดย admin -  วันที่ 04 ธ.ค. 2563 เวลา 10:13 น.

วิธีคำนวณเงินปันผล-เฉลี่ยคืน

การคำนวณเงินเฉลี่ยคืน = อัตราเฉลี่ยคืน x ดอกเบี้ยสะสมในปีนั้นๆ การคำนวณเงินปันผล ปันผล 1 = (เงินหุ้นสะสมยกมา) ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 04 ธ.ค. 2563 เวลา 08:30 น.

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก ภายในเดือนธันวาคม 2563 ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 30 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 น.

การประชุมเพื่อประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 6 (ปี 2564-2568) และแผนพัฒนาสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเพื่อประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ระยะ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 30 พ.ย. 2563 เวลา 08:30 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 16 พ.ย. 2563 เวลา 08:30 น.

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นายธนากร เม่นแต้ม รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วย ...

โดย admin -  วันที่ 10 พ.ย. 2563 เวลา 08:30 น.

รายงานกิจการ

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 09 พ.ย. 2563 เวลา 08:30 น.

รายงานยอดเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ที่ไม่ระบุผู้ส่งและวัตถุประสงค์ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินของสมาชิกท่านใด .......? ด้วยสหกรณ์ฯ มีเงินในบัญชีตั้งค้างรอการตรวจสอบ จากกรณีสมาชิกโอนเงินมา ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 30 ต.ค. 2563 เวลา 08:30 น.

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การสังกัดหน่วยบริการของหน่วยงานทางการศึกษา

อัลบั้มภาพ