ข่าวทั้งหมด

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 09 ก.ค. 2563 เวลา 18:06 น.

ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2563

นายธนากร เม่นแต้ม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ...

โดย admin -  วันที่ 03 ก.ค. 2563 เวลา 15:15 น.

ประกาศแจ้งสมาชิกผู้ทำประกันชีวิตกลุ่ม กรมธรรม์ที่ 42

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เรียน สมาชิกผู้ทำประกันกรมธรรม์ที่ 42 สหกรณ์ฯ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 09:12 น.

โครงการความรับผิดชอบที่สหกรณ์ฯมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR ประจำปี 2563

นายธนากร เม่นแต้ม รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย ที่ทำการหน่วยบริการอำเภอแม่ริม ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 มิ.ย. 2563 เวลา 10:03 น.

โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิกหน่วยบริการอำเภอแม่ริม

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษแก่ผู้แทนสมาชิกในโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิกหน่วยบริการอำเภอแม่ริม ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 10 มิ.ย. 2563 เวลา 10:00 น.

รายงานยอดเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ที่ไม่ระบุผู้ส่งและวัตถุประสงค์ ณ เดือนพฤษภาคม 2563

เงินของสมาชิกท่านใด .......? ด้วยสหกรณ์มีเงินในบัญชีตั้งค้างรอการตรวจสอบ จากกรณีสมาชิกโอนเงินมา ...

อัลบั้มภาพ