ข่าวทั้งหมด

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 มิ.ย. 2564 เวลา 16:30 น.

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ นายสนั่น ...

โดย admin -  วันที่ 21 มิ.ย. 2564 เวลา 08:30 น.

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 (สำหรับผู้สมัครใหม่)

สอบถามเพิ่มเติม... งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202 มือถือ: ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 17:11 น.

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 08:30 น.

รายงานยอดเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ที่ไม่ระบุผู้ส่งและวัตถุประสงค์ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินของสมาชิกท่านใด .......? ด้วยสหกรณ์ฯ มีเงินในบัญชีตั้งค้างรอการตรวจสอบ จากกรณีสมาชิกโอนเงินมา ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 01 มิ.ย. 2564 เวลา 15:30 น.

รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) อายุระหว่าง 20-70 ปี

รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) อายุระหว่าง 20-70 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 01 มิ.ย. 2564 เวลา 08:30 น.

การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนบุตรได้ท้ายประกาศ สอบถามเพิ่มเติม... งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 28 พ.ค. 2564 เวลา 14:30 น.

มอบทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 12 พ.ค. 2564 เวลา 14:00 น.

การต่ออายุกรรมธรรม์ปี 2564 ของกรมธรรม์ที่ 7, 8 และ 41

เรียน สมาชิกผู้ทำประกันชีวิตกลุ่ม กรมธรรม์ที่ 7, 8 และ 41 สหกรณ์ฯ จะดำเนินการต่ออายุกรมธรรม์ปี ...

อัลบั้มภาพ