ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หน่วยบริการอำเภอแม่อาย

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 16 พ.ย. 2565 เวลา 09:55 น.
 99
               นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ กรรมการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หน่วยบริการอำเภอแม่อาย ให้แก่สมาชิกหน่วยบริการอำเภอแม่อาย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียน ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่