ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาสมาชิกหน่วยบริการอำเภอแม่แจ่ม

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 17 พ.ย. 2565 เวลา 10:19 น.
 145
               นายสมเกียรติ สุทธหลวง กรรมการเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมาชิกหน่วยบริการอำเภอแม่แจ่ม และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การใช้ Application CMCOOP และ LINE CMCOOP CONNECT” แก่สมาชิกหน่วยบริการอำเภอแม่แจ่ม เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่