ข่าวกิจกรรม

ประมวลภาพการลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกของแต่ละหน่วยบริการ

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 21 พ.ย. 2565 เวลา 14:59 น.
 132
               ประมวลภาพการลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกของแต่ละหน่วยบริการ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ หน่วยบริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด