ข่าวกิจกรรม

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 22 พ.ย. 2565 เวลา 15:43 น.
 590
               นายนิพนธ์ รัตนนิลอมร รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกระบวนการสหกรณ์ กระชับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด