ข่าวกิจกรรม

ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 25 พ.ย. 2565 เวลา 09:56 น.
 639
               วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายนิพนธ์ รัตนนิลอมร รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานกล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินการ แก่คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำกัด ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ ศึกษาดูงาน รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการสหกรณ์ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสหกรณ์ของตนเองได้ โดยมีคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ สหกรณ์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด