ข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมนา "กลยุทธ์การบริหารงานสหกรณ์สำหรับกรรมการและผู้จัดการ"

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 23 มี.ค. 2566 เวลา 12:43 น.
 312
               นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ เข้าร่วมโครงการสัมมนา หลักสูตร "กลยุทธ์การบริหารงานสหกรณ์สำหรับกรรมการและผู้จัดการ" จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก