ข่าวกิจกรรม

ร่วมพิธีเปิดป้ายและพบปะผู้แทนสมาชิกของหน่วยบริการอำเภอสันกำแพง

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 11 เม.ย. 2566 เวลา 14:12 น.
 348
               วันที่ 10 เมษายน 2566 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด มอบหมายให้นายเอนก คำจำรูญ ผู้จัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายและร่วมพบปะผู้แทนสมาชิกของหน่วยบริการอำเภอสันกำแพง เนื่องในโอกาสย้ายและจัดทำป้ายหน่วยบริการขึ้นมาใหม่. ณ สำนักงานเครดิตยูเนี่ยนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่