ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 09 พ.ค. 2566 เวลา 15:57 น.
 259
               เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด ได้เข้าเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารงานเงินฝากและเงินกู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสบการณ์ให้กับบุคลากรในการบริหารสหกรณ์ โดยมีนายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการและฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด