ข่าวกิจกรรม

มอบเงินสนับสนุนโครงการอบรมวิชาชีพสมาชิก หลักสูตรเกี่ยวกับการเลื่อนวิทยฐานะ ม.แม่โจ้

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 21 ก.ค. 2566 เวลา 16:36 น.
 499
               เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นางศรีอนงค์  ใคร้มา ประธานกรรมการหน่วยบริการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาชีพสมาชิก หลักสูตรเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นวิทยฐานะ หน่วยบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 พร้อมมอบเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการ จำนวน 10,000 บาท โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน เพื่อให้บุคลากรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่อยู่ในระดับปฏิบัติการได้ทราบหลักเกณฑ์และวิธีการ ตลอดจนแนวคิดในการเขียนคู่มือและผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งในระดับชำนาญการต่อไป ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนม.5) มหาวิทยาลัยแม่โจ้