ข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยสำนักงานหน่วยบริการอำเภอสารภี

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 20 ก.ย. 2566 เวลา 15:27 น.
 156
               เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วย นายจักรพันธ์ เทพคุณ กรรมการการศึกษา และนายเอนก คำจำรูญ ผู้จัดการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหน่วยบริการอำเภอสารภี พร้อมให้กำลังใจบุคลากรในหน่วยบริการ รับฟังปัญหาในการดำเนินโครงการและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้สมาชิกผู้มาใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุด ณ หน่วยบริการอำเภอสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่