ข่าวกิจกรรม

ร่วมงานทำบุญอาคารเรียนและพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน “92 ปี รัตนมณีปรีดียาธร”

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 26 ก.ย. 2566 เวลา 10:33 น.
 197
               นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เข้าร่วมงานทำบุญอาคารเรียนและพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน “92 ปี รัตนมณีปรีดียาธร” เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่