ข่าวกิจกรรม

การประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 10/2566

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 04 ต.ค. 2566 เวลา 13:57 น.
 597
               เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานเปิดการประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 10/2566 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อให้หน่วยบริการทั้ง 31 หน่วยบริการ รับทราบผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ รวมถึงการดำเนินการโครงการอบรมวิชาชีพทั่วไป ประจำปี 2566 จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ สลัดโรลเพื่อการค้า อาหารว่างจีน(ซาลาเปา) เค้กวุ้นดอกไม้ เค้กชิฟฟ่อนหม้อแกงเผือก และค๊อกเทลตามสมัยนิยม ในวันที่ 21 ตุลาคม 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการบริหารงานสหกรณ์ฯ ร่วมกัน ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด