ข่าวกิจกรรม

ร่วมทำบุญเปิดสำนักงานใหม่ ชสอค.

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 05 ต.ค. 2566 เวลา 16:43 น.
 667
               เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยนายเอนก คำจำรูญ ผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เข้าร่วมงานทำบุญเปิดสำนักงานใหม่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด ณ สำนักงาน ชสอค. ชั้น 5 อาคารสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี