ข่าวประชาสัมพันธ์

การใช้บริการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน CMCOOP

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 15 ม.ค. 2567 เวลา 17:49 น.
 7775

UploadImage

การให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน CMCOOP

               เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกผู้ใช้บริการ สหกรณ์ฯ ได้พัฒนาระบบเงินฝากโดยเพิ่มช่องทางการให้บริการฝาก-ถอน ผ่านแอปพลิเคชัน CMCOOP ดังนี้

               1. ระบบการโอนเงินบัญชีภายในสหกรณ์ฯ
                    ได้แก่ การโอนเงินระหว่างบัญชีภายในสหกรณ์ฯ จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์(เล่มสีเทา) ของสมาชิกไปบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภท, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ทั้งของสมาชิก และของสมาชิกอื่น โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน
 
               2. ระบบการโอนเงินระหว่างบัญชีสหกรณ์ฯ และธนาคาร ได้แก่
                    2.1 การโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯ (เล่มสีเทา) ไปบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ของสมาชิกที่ทำรายการผูกบัญชีไว้กับธนาคาร   

                          *** ค่าธรรมเนียม 10 บาท / รายการ ***
                    2.2 การโอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ ของสมาชิกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภท, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
                          สามารถทำรายการได้ 2 รูปแบบ 
                          - แบบสแกน QR CODE ผ่านระบบ Krungthai NEXT ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการโอน
                          - แบบทำรายการโดยระบบอัตโนมัติ ผ่านระบบ Krungthai NEXT

                          *** เสียค่าธรรมเนียม 15 บาท/รายการ ***
 

>> คู่มือการใช้งานระบบบริการทางการเงินที่เชื่อมโยงธุรกรรมทางการเงินแอปพลิเคชัน CMCOOP คลิกที่นี่ <<

 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

หมายเหตุ
1. ให้บริการเฉพาะเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ATM และออมทรัพย์รอจ่ายเบี้ยประกันชีวิต หรือตามประกาศของสหกรณ์ฯ
2. หากโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM สามารถถอนเงินในวันถัดไป ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย
3. ออมทรัพย์รอจ่ายเบี้ยประกันชีวิต ใช้สำหรับหักเงินเพื่อจ่ายค่าเบี้ยประกัน จึงไม่สามารถถอนได้
4. เปิดให้บริการเฉพาะวันและเวลาทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น) หรือตามประกาศของสหกรณ์ฯ

 

UploadImage