ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 11 ธ.ค. 2566 เวลา 13:07 น.
 1036
               เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ให้การต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารสหกรณ์ให้ประสบความสำเร็จ สร้างการรับรู้ด้านการพัฒนาองค์กร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีคณะกรรมการอำนวยการและฝ่ายจัดการร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด