ข่าวกิจกรรม

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสหกรณ์และร่วมพิธี “สระเกล้าดำหัว” ประจำปี 2567

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 19 เม.ย. 2567 เวลา 10:35 น.
 343
               ช่วงเช้า วันที่ 18 เมษายน 2567 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสหกรณ์
               ช่วงบ่าย นายวิวิศน์ รัตตนิทัศน์ ประธานกรรมการการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประธานกรรมการหน่วยบริการ ฝ่ายจัดการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว โดยมีเครื่องสระเกล้าดำหัวที่งดงามตามประเพณีแบบล้านนา เพื่อขอสุมาคารวะ แสดงความเคารพ และขอพรจาก นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ และภรรยา เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเนื่องในวันสำคัญ ประจำปี 2567 พร้อมกันนี้ นางสาวธิดา ด้วงมะโน รองผู้จัดการ นำคณะฝ่ายจัดการร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวและขอพรจาก นายธนากร เม่นแต้ม ผู้จัดการ ณ ลานหน้าห้องประชุมเอื้องคำหลวง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ฯ