ข่าวกิจกรรม

มอบเงินสนับสนุน การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานทางวิชาการฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 08 พ.ค. 2567 เวลา 08:30 น.
 236
               เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายจักรพันธ์ เทพคุณ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายพิเศษและพบปะสมาชิก ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงานทางวิชาการวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ (ว PA) พร้อมมอบเงินสนับสนุนโครงการ จำนวน 69,000.00 บาท แด่นายสายัณห์ คำลือ และนางอุไรวรรณ สุรภีร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่