ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมสัมมนา “การบริหารและบริการอย่างไรให้ประทับใจสมาชิก” และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ(ช.จ.ส.น.)

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 20 พ.ค. 2567 เวลา 12:35 น.
 63
               นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ภาคเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ(ช.จ.ส.น.) โดยมีคณะกรรมการดำเนินการพร้อมด้วยฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และเข้าร่วมสัมมนา “การบริหารและบริการอย่างไรให้ประทับใจสมาชิก” เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่