ข่าวกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการประกันชีวิตกลุ่มกรมธรรม์ที่ 41

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 18 มิ.ย. 2567 เวลา 16:54 น.
 167
               นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วย นายสมาน เผือกอ่อน รองประธานกรรมการ ร่วมกับ นายณัฏฐพัชร์ กฤศณกรณ์กุล ผู้จัดการส่วน ฝ่ายการตลาดสถานบัน 2 ได้จัดให้มี “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการประกันชีวิตกลุ่มกรมธรรม์ที่ 41” โดยมีฝ่ายจัดการ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด