ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ศาลจังหวัดเชียงใหม่

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 03 ก.ค. 2567 เวลา 16:48 น.
 120
               เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 นายชาติชาย แก้วกก ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง เพื่อเป็นการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนทั่วไป เปิดโอกาสให้ลูกหนี้ได้เจรจาระงับข้อพิพาทกับสถาบันทางการเงินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและเป็นธรรม ยุติข้อพิพาทด้วยความสมานฉันท์และไม่ก่อภาระค่าใช้จ่าย โดยมีนายธนากร เม่นแต้ม ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด