ข่าวสารแจ้งให้ทราบ

รายงานยอดเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ที่ไม่ระบุผู้ส่งและวัตถุประสงค์ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 07 ก.ย. 2564 เวลา 08:30 น.
 13787

เงินของสมาชิกท่านใด .......?

            ด้วยสหกรณ์ฯ มีเงินในบัญชีตั้งค้างรอการตรวจสอบ จากกรณีสมาชิกโอนเงินมา
โดยไม่ได้ระบุให้สหกรณ์ฯ ทราบว่าเป็นของสมาชิกท่านใด  และโอนเงินมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด 
ทำให้ปัจจุบันมีเงินค้างในบัญชีเป็นจำนวนมาก

            ดังนั้น กรณีสมาชิกท่านใดที่ได้โอนเงินมายังสหกรณ์ฯ และสงสัยว่ายอดเงินดังกล่าวเป็นการทำรายการของท่าน 

ขอให้ท่านตรวจสอบและแจ้งมายังสหกรณ์ฯ อีกครั้ง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านเอง 

            ทั้งนี้ หากสหกรณ์ฯ ยังไม่ได้รับการแจ้ง สหกรณ์ฯ ยังจะคงตั้งบัญชีเป็นเงินรอตรวจสอบต่อไป 
และจะบันทึกรายการของท่านเข้าระบบ 
ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันการโอนจากสมาชิกผู้โอน ณ วันที่สมาชิกแจ้งเท่านั้น   

** โดยจะไม่บันทึกรายการย้อนหลัง ณ วันที่ท่านโอน **
เพราะระบบได้ทำการปิดงานประจำวันเป็นทีเรียบร้อยแล้ว


รายงานยอดเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ ที่ไม่ระบุผู้ส่งและวัตถุประสงค์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายละเอียดเงินรอตรวจสอบ แยกรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage