ข่าวกิจกรรม

การประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 07 ก.พ. 2563 เวลา 14:37 น.
 349

นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด
ป็นประธานในการ  ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด  
และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ ทั้ง 6 เขต
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่  เขต  34 

โดยมีนายประเวทย์  สันยาย รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษา
ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ฯ   เข้าร่วมประชุมกับนักประชาสัมพันธ์ของ สพป.ทุกเขตพื้นที่การศึกษา และ สพม.34
ที่ประชุมได้รับทราบนโยบายการดำเนินงาน ประจำปี 2563 และรับทราบความเคลื่นยไหวของผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ 
ตลอดจนได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสหกรณ์ฯ ประจำปี  2563  อีกด้วย  
มื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์  2563 ณ  ห้องประชุมเอื้องเงิน  ชั้น  2   สนง.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด