ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ฯ ร่วมกับ ชสอ. และ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. (ภาคเหนือ) มอบเงินจำนวน 300,000 บาท แก่โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 22 เม.ย. 2563 เวลา 15:50 น.
 897
               เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และ ฝ่ายจัดการ 
เป็นตัวแทน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  และ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. (ภาคเหนือ) มอบเงินจำนวน 300,000 บาท “โครงการสหกรณ์ไทยต้านภัยโควิด-19”  เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

1. มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ทุนเพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 จำนวน 100,000 บาท โดยมี รศ.นพ.ณัฐพงศ์  โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับมอบ ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. โรงพยาบาลนครพิงค์  จำนวน 100,000 บาท โดยมี นายแพทย์ชาญชัย พจมานวิพุธ   รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1  รับมอบ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์
3. โรงพยาบาลสันกำแพง  จำนวน 100,000 บาท โดยมี นายแพทย์ณรงค์เดช พิพัฒน์ธนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันกำแพง จ.เชียงใหม่ รับมอบ