ข่าวกิจกรรม

โครงการความรับผิดชอบที่สหกรณ์ฯมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR ประจำปี 2563 หน่วยบริการอำเภอแม่ริม

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 09:12 น.
 523
             นายธนากร  เม่นแต้ม  รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย ที่ทำการหน่วยบริการอำเภอแม่ริม ในการดำเนินงานของโครงการความรับผิดชอบที่สหกรณ์ฯมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ Corporate  Social  Responsibility  (CSR) ปีที่ 10  ประจำปี 2563  โดยมีนายประพันธ์  อูปเงิน ประธานหน่วยบริการบริการอำเภอแม่ริม  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการครั้งนี้
            กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2  ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีสงฆ์ การทำบุญอาคาร นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น คณะกรรมการดำเนินการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ  หัวหน้าหน่วยบริการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
            ภายในงานมีพิธีเปิดป้ายหน่วยบริการอำเภอแม่ริม โดย ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ  สพป.เชียงใหม่ เขต 2  นายประพันธ์  อูปเงิน ประธานหน่วยบริการบริการอำเภอแม่ริม และ นายธนากร  เม่นแต้ม   รองประธานกรรมการ สหกรณ์ฯ ได้ทำพิธีเปิดผ้าแพรคลุมป้ายร่วมกัน หลังจากนั้นได้มีพิธีมอบทุนสนับสนุนกิจกรรม การต่อเติม ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร ภูมิทัศน์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยบริการอำเภอแม่ริม เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท  โดยมีนายธนากร  เม่นแต้ม  รองประธานกรรมการ สหกรณ์ฯ  เป็นผู้ส่งมอบทุนสนับสนุนดังกล่าวแก่ นายประพันธ์  อูปเงิน ประธานหน่วยบริการ อำเภอแม่ริม  และ นายระพินทร์ สุวรรณธัช  หัวหน้าหน่วยบริการอำเภอแม่ริม ทั้งนี้  นายระพินทร์ สุวรรณธัช  หัวหน้าหน่วยบริการอำเภอแม่ริม ได้กล่าวแสดงขอบคุณสหกรณ์ฯและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ในการร่วมสนับสนุนกิจกรรมและการให้เกียรติมาร่วมงานครั้งนี้  เมื่อวันที่  27 มิถุนายน 2563  ณ  หน่วยบริการอำเภอแม่ริม  จ.เชียงใหม่