ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการสมัครยินยอมให้หักบัญชีอัตโนมัติ ผ่านช่องทาง ATM ของธนาคารกรุงไทย

โดย Administrators
 วันที่ 17 ก.ค. 2563 เวลา 09:50 น.
 6238
ตามที่สหกรณ์ฯ ได้เรียกเก็บเงินข้าราชการบำนาญผ่านระบบธนาคารกรุงไทย ขณะนี้ทางธนาคารกรุงไทยมีการเปลี่ยนแปลงระบบการหักเงินเป็นระบบ Direct Debit ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ข้าราชการบำนาญดำเนินการสมัครยินยอมให้หักบัญชี อัตโนมัติช่องทาง ATM ของธนาคารกรุงไทย (ตามรายละเอียดในคู่มือ)
 

สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มงานประมวลผล โทร. 053-851-888 ต่อ 405 และ 087-725-6194


UploadImageUploadImageUploadImage