ข่าวกิจกรรม

ติดตามโครงการ “จิตอาสา พัฒนาวิถี ชีวีพอเพียง เวียงสวนดอก”

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 10 ส.ค. 2563 เวลา 08:30 น.
 232
               เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการ "จิตอาสา พัฒนาวิถี ชีวีพอเพียง เวียงสวนดอก" ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสวนดอก โรงเรียนวัดสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมสร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กร และพัฒนาหน่วยบริการของสหกรณ์ ประจำปี 2563 (CSR)

               โครงการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้ความรู้แก่นักเรียนในหัวข้อ “งานสหกรณ์โรงเรียน” โดยภายในงานยังมีกิจกรรมร่วมคัดแยกขยะ กิจกรรมเถ้าแก่น้อย รวมทั้งกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพโรงเรียนสุจริต (บริษัทสร้างการดี) ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง