ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการ ประจำปี 2563 (รุ่นที่ 2)

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 21 ก.ย. 2563 เวลา 08:30 น.
 108
               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2563 โดยมี นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด และคณะกรรมการดำเนินการ นำคณะผู้แทนสมาชิก บุคลากรหน่วยบริการ ประชุมสัมมนา เรื่อง พรบ.สหกรณ์ใหม่ กู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง หักกลบลบหนี้ ประนอมหนี้ การติดตามหนี้-การดำเนินคดี โดย ว่าที่พันตรี ดร.สมบัติ  วงศ์กำแหง กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ และทัศนศึกษาจังหวัดนครสวรรค์