ข่าวกิจกรรม

การแข่งขันโบว์ลิ่งเชื่อมความสมานฉันท์ ครั้งที่ 8

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 20 ต.ค. 2563 เวลา 16:20 น.
 129
               เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา "กีฬาเชื่อมความสมานฉันท์ ครั้งที่ 8" จัดโดยหน่วยบริการเวียงพิงค์ 2 ร่วมกับหน่วยบริการเทศบาลนครเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ เชื่อมความสามัคคีของสมาชิกในสังกัดหน่วยบริการเทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยบริการเวียงพิงค์ 2 ณ บูลลี่ โบว์ล ชั้น 4 กาดสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่