ข่าวกิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้ง ครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมือง จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 21 ต.ค. 2563 เวลา 09:47 น.
 131

               นายสมคิด วงศ์สุนทร กรรมการ และนายอเนก คำจำรูญ ผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมือง จำกัด โดยมี นายสวัสดิ์ อินแถลง ประธานกรรมการ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมือง จำกัด ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่