ข่าวสินเชื่อ

ขั้นตอนการกดเงินจากตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 07 ก.ค. 2564 เวลา 09:30 น.
 16838

ขั้นตอนการกดเงินจากตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

- เงินกู้สามัญ ATM ให้กดตามขั้นตอนการรับเงินกู้ 

- เงินกู้ประเภทอื่น ให้กดตามขั้นตอนการรับเงินฝาก 

โดยกดรับเงิน ตั้งแต่ 20.30 น. ในวันที่สัญญาอนุมัติ


UploadImage