ข่าวกิจกรรม

งานทำบุญเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 14 มี.ค. 2565 เวลา 14:13 น.
 237
               เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 นายไพบูลย์  พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษาสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประธานกรรมการหน่วยบริการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมประกอบพิธีทำบุญสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 62 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด