ข่าวกิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดี นายประเวทย์ สันยาย ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 02 มิ.ย. 2565 เวลา 10:43 น.
 268
               เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายประเวทย์ สันยาย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้จัดการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.) ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด