ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565 หน่วยบริการอำเภอสันป่าตอง

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 08 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 น.
 451
               เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2565 หน่วยบริการอำเภอสันป่าตอง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ตามโครงการพัฒนาสมาชิกของหน่วยบริการ ประจำปี 2565(กลุ่มผู้แทนสมาชิก) และอบรมเรื่อง “การใช้บริการด้านการเงินโดยใช้ระบบ CMCOOP Online & Internet Banking” โดยได้รับเกียรติจาก นายนิพนธ์ รัตนนิลอมร รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นวิทยากรในโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด และห้องประชุมบ้านน้ำรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย