ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 03 พ.ค. 2565 เวลา 13:41 น.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.) รับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ!!! อายุไม่เกิน 70 ปี (พ.ศ. 2495)

สอบถามเพิ่มเติม... สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.) โทร: 052 001 476 มือถือ: ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 29 เม.ย. 2565 เวลา 16:30 น.

ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการการช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อโควิด-19

>> ดาวน์โหลดใบคำขอรับการช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 <<

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 30 มี.ค. 2565 เวลา 08:30 น.

ประกาศการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชื้อโควิด-19

>> ดาวน์โหลดใบคำขอรับการช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.pdf <<

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 17 มี.ค. 2565 เวลา 17:11 น.

แจ้งการเปลี่ยนแปลงการหักเงินเดือนของกลุ่มหักบัญชีธนาคารกรุงไทย

>> ดาวน์โหลดหนังสือขอเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงิน.pdf <<

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 19 ม.ค. 2565 เวลา 14:14 น.

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบสหกรณ์ ฯ ประจำปี 2564

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 17 ม.ค. 2565 เวลา 14:06 น.

ประกาศผลการคัดเลือกคนดีศรีสหกรณ์ ประจำปี 2564

อัลบั้มภาพ