ข่าวสวัสดิการ

ปฏิทินการชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม(ภาคสมัครใจ) ประจำปี 2567

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 02 ม.ค. 2567 เวลา 16:25 น.
 1411
UploadImage>> ดาวน์โหลด หนังสือให้ความยินยอมนำเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม <<
(นำส่งที่งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ หรือหน่วยบริการของท่าน)