ข่าวสวัสดิการ

การจ่ายเงินสวัสดิการโครงการหกสิบยี่สิบแสน เพิ่ม 10% ประจำปี 2567 สำหรับสมาชิกครบคุณสมบัติ 60/20/100000 มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป ในขณะที่ยังเป็นสมาชิก

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 05 มิ.ย. 2567 เวลา 13:30 น.
 2221

               สหกรณ์ฯ กำหนดจ่ายเงินสวัสดิการโครงการ “หกสิบยี่สิบแสน” ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 โดยจะนำเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM หรือเงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากออมทรัพย์พิเศษที่ได้เปิดไว้กับสหกรณ์ฯ
               กรณีที่มีหนี้เงินกู้สามัญสวัสดิการ(สส.) หรือค้างชำระรายเดือน ทางสหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์นำเงินสวัสดิการดังกล่าวมาชำระ หากมีเงินสวัสดิการคงเหลือจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากต่อไป

 UploadImage

 

สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202

มือถือ/Line ID: 0896351010