ข่าวสวัสดิการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการ "โครงการหกสิบยี่สิบแสน เพิ่ม 10%" ประจำปี 2567 มีอายุครบ 80 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 10 ก.ค. 2567 เวลา 09:26 น.
 2735

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการ "โครงการหกสิบยี่สิบแสน เพิ่ม 10%" ประจำปี 2567
สำหรับสมาชิกครบคุณสมบัติ 60/20/100000 มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป ในขณะที่ยังเป็นสมาชิกอยู่

โดยนำเข้าบัญชีของสมาชิกที่มีไว้กับสหกรณ์ฯ ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567
UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageการถอนเงินบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ
  - ออมทรัพย์ ATM ถอนที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่เวลา 20.30 น. ของวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567
      ​      ขั้นตอนการกดเงินฝากออมทรัพย์ ATM จากตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย
 - ออมทรัพย์ ถอนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
     1. ถอนที่เคาน์เตอร์กลุ่มงานการเงิน ชั้น 2 สนง.สหกรณ์ฯ
ในวันและเวลาทำการกลุ่มงานการเงิน (วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.)
     2. โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ผ่านเมนู "ธุรกรรม" แอปพลิเคชัน CMCOOP ในวันและเวลาทำการกลุ่มงานการเงิน (วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.)
      ​      คู่มือการใช้งานระบบบริการทางการเงินที่เชื่อมโยงธุรกรรมทางการเงินแอปพลิเคชัน CMCOOP
 
 
 
สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
มือถือ/ Line ID: 0896351010