ข่าวกิจกรรม

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 09:25 น.

ประชุมหัวหน้าหน่วยบริการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยบริการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 09:20 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ศึกษาดูงาน

นายไพบูลย์ พุทธวงค์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และ นายกำจรเดช พรหรมสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 16:11 น.

การประชุมที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 2 สนง.สหกรณ์ นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 14:09 น.

คณะกรรมการศึกษา ตรวจเยี่ยมโครงการ CSR ประจำปี 2562

คณะกรรมการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างศูนย์อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 10:07 น.

โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 08 พ.ค. 2562 เวลา 10:25 น.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการสินเชื่อ Work Shop For Service Mind ครั้งที่ 4

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกของหน่วยบริการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 08 พ.ค. 2562 เวลา 10:03 น.

ประชุมหัวหน้าหน่วยบริการ ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4 /2562

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยบริการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 30 เม.ย. 2562 เวลา 14:11 น.

โครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 1)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 1) เมื่อวันที่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 29 เม.ย. 2562 เวลา 13:28 น.

อบรมพัฒนาวิชาชีพสมาชิกสหกรณ์ฯ(กลุ่มลูกจ้าง)ประจำปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพ สมาชิกสหกรณ์ฯ กลุ่มลูกจ้างประ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 13:09 น.

จัดประชุมความร่วมมือการหักเงิน ณ ที่จ่าย ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดกับสหกรณ์ฯ

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ และ คณะกรรมการ ดำเนินการประชุม "ความร่วมมือการหักเงิน ...

อัลบั้มภาพ