ข่าวกิจกรรม

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 25 พ.ย. 2565 เวลา 09:56 น.

ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำกัด

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายนิพนธ์ รัตนนิลอมร รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานกล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 22 พ.ย. 2565 เวลา 15:43 น.

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์

นายนิพนธ์ รัตนนิลอมร รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 21 พ.ย. 2565 เวลา 14:59 น.

ประมวลภาพการลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกของแต่ละหน่วยบริการ

ประมวลภาพการลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกของแต่ละหน่วยบริการ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ หน่วยบริการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 17 พ.ย. 2565 เวลา 10:19 น.

โครงการพัฒนาสมาชิกหน่วยบริการอำเภอแม่แจ่ม

นายสมเกียรติ สุทธหลวง กรรมการเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมาชิกหน่วยบริการอำเภอแม่แจ่ม ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 16 พ.ย. 2565 เวลา 09:55 น.

โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หน่วยบริการอำเภอแม่อาย

นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ กรรมการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรร...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 15 พ.ย. 2565 เวลา 16:53 น.

โครงการบริจาคหีบปรับอากาศ(โลงเย็น) ประจำปี 2565

นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานถวายหีบปรับอากาศ(โลงเย็น) ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 14 พ.ย. 2565 เวลา 16:43 น.

โครงการพัฒนาสมาชิกหน่วยบริการอำเภอจอมทอง

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมาชิกหน่วยบริการอำเภอจอมทอง ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 14 พ.ย. 2565 เวลา 16:20 น.

การสัมมนา “การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์อย่างยั่งยืน”

คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เข้าร่วมการสัมมนา ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 14 พ.ย. 2565 เวลา 15:14 น.

การประชุมพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หน่วยบริการอำเภอหางดง

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 14 พ.ย. 2565 เวลา 14:57 น.

โครงการพัฒนาสมาชิกหน่วยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 นางอุบล มาตัน กรรมการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธิเปิดโครงการพัฒนาสมาชิกหน่วยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...

อัลบั้มภาพ