ข่าวกิจกรรม

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 05 พ.ค. 2564 เวลา 08:30 น.

สหกรณ์ฯ ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ให้แก่โรงพยาบาลสนามในจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 นายเอนก คำจำรูญ ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 24 มี.ค. 2564 เวลา 17:06 น.

ธนาคารออมสินเข้าพบประธานกรรมการเพื่อหารือ

นางเสาวณี สีมากุล ผู้อำนวยการเขตควบคุมและบริหารหนี้ภาค 8 ธนาคารออมสิน และเจ้าหน้าที่ เข้าพบ นายไพบูลย์ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 24 มี.ค. 2564 เวลา 16:32 น.

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายสนั่น กันธพงษ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 15 มี.ค. 2564 เวลา 09:30 น.

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด

วันที่ 13 มีนาคม 2564 นายสนั่น กันธพงษ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 15 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 น.

การประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการครั้งที่ 3/2564

นายสนั่น กันธพงษ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในการประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 15 มี.ค. 2564 เวลา 08:30 น.

งานทำบุญสหกรณ์เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

นายสนั่น กันธพงษ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษาสหกรณ์ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 09 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 น.

เครือข่ายสมาชิกสหกรณ์และสมาพันธ์ครูเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีนายไพบูลย์ พุทธวงค์

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เครือข่ายสมาชิกสหกรณ์และสมาพันธ์ครูเชียงใหม่ จำนวน 10 ท่าน ร่วมแสดงความยินดีกับนายไพบูลย์ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 09 มี.ค. 2564 เวลา 08:30 น.

การประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์และการประชุมความร่วมมือเจ้าหน้าที่การเงินเขตพื้นที่ ครั้งที่ 1/2564

นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์และการประชุมความร่วมมือเจ้าหน้าที่การเงินเขตพื้นที่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 08 มี.ค. 2564 เวลา 08:30 น.

โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันที่ 7 มีนาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 01 มี.ค. 2564 เวลา 08:30 น.

สหกรณ์ฯ ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564

นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยรองประธานกรรมการ และเลขานุการ ...

อัลบั้มภาพ