ข่าวกิจกรรม

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 29 มี.ค. 2566 เวลา 17:01 น.

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายอนันต์ สุวรรณคะโต พร้อมคณะผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบภายใน ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 08 มี.ค. 2566 เวลา 17:06 น.

การประชุมระหว่างที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กับคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2566

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้กำหนดจัดการประชุมระหว่างที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กับคณะกรรมการดำเนินการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 01 มี.ค. 2566 เวลา 18:44 น.

สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่เข้าพบคณะกรรมการดำเนินการในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวอลิศา ลภาภัทรปิติธนา ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 28 ก.พ. 2566 เวลา 09:50 น.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการประกันชีวิตกลุ่มกรมธรรม์ที่ 3 และกรมธรรม์ที่ 6

คุณสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วย คุณวัลลภ รุจิราภา ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 27 ก.พ. 2566 เวลา 10:48 น.

กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566

นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยนายอำนวย รัตนะ ประธานกรรมการเงินกู้ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 ก.พ. 2566 เวลา 16:59 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการและฝ่ายจัดการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 13 ก.พ. 2566 เวลา 17:50 น.

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านไพบูลย์ พุทธวงค์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 13 ก.พ. 2566 เวลา 16:47 น.

การประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 2/2566

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานเปิดการประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 13 ก.พ. 2566 เวลา 16:20 น.

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวร...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 03 ก.พ. 2566 เวลา 16:58 น.

หน่วยบริการอำเภอสารภีเข้าพบประธานกรรมการ เพื่อเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดี เนื่องในวาระโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุรชัย นิยะมาศ ประธานกรรมการหน่วยบริการอำเภอสารภี พร้อมคณะ เข้าพบ นายสุทัศน์ ...

อัลบั้มภาพ