ข่าวกิจกรรม

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 21 ก.ย. 2563 เวลา 08:30 น.

โครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการ ประจำปี 2563 (รุ่นที่ 2)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 14 ก.ย. 2563 เวลา 08:30 น.

โครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการ ประจำปี 2563 (รุ่นที่ 1)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 07 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 น.

การประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ฯ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 6 ครั้งที่ 2

ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรและชี้แนะ การจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 07 ก.ย. 2563 เวลา 08:30 น.

โครงการสัมมนา “พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ร.บ.ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสหกรณ์”

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 01 ก.ย. 2563 เวลา 13:34 น.

การประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ฯ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 6 ครั้งที่ 1

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด บรรยายพิเศษเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 24 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 น.

ต้อนรับคณะดูงานจากคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 24 ส.ค. 2563 เวลา 08:30 น.

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมาชิก หน่วยบริการอำเภอสันป่าตอง

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดและพบปะสมาชิกในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมาชิก ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 19 ส.ค. 2563 เวลา 08:30 น.

โครงการความรับผิดชอบที่สหกรณ์ฯ มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR ประจำปี 2563 หน่วยบริการอำเภอแม่อาย

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสำนักงานหน่วยบริการอำเภอแม่อาย ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 17 ส.ค. 2563 เวลา 08:30 น.

งานเกษียณ อย่างเกษม ประจำปี 2563

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 10 ส.ค. 2563 เวลา 08:30 น.

ติดตามโครงการ “จิตอาสา พัฒนาวิถี ชีวีพอเพียง เวียงสวนดอก”

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ...

อัลบั้มภาพ