ข่าวกิจกรรม

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 01 ต.ค. 2561 เวลา 14:39 น.

โครงการต่อยอดอุดมการณ์สหกรณ์แก่ยุวชนของสถานศึกษาใน จ.เชียงใหม่ 2561

นายสมยงค์ คำอ้าย รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการต่อยอดอุดมการณ์สหกรณ์แก่ยุวชนของสถานศึกษาใน ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 24 ก.ย. 2561 เวลา 09:55 น.

คณะกรรมการร่วมประชุมสัมมนา"กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์"

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำ คณะกรรมการอำนวยการ และ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 24 ก.ย. 2561 เวลา 09:48 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมกับคณะกรรมการอำนวยการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 18 ก.ย. 2561 เวลา 09:39 น.

งานประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธาน เปิดการประชุมใหญ่วิสามัญ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 14:58 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อม รองประธานกรรมการ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 04 ก.ย. 2561 เวลา 10:11 น.

ติดตามโครงการ CSR ปรับปรุงอาคารฐานการเรียนรู้ รร.บ้านแม่ตูบ

นายประเวทย์ สันยาย รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ได้นำ คณะกรรมการศึกษา พร้อมกับเจ้าหน้าสหกรณ์ฯ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 ส.ค. 2561 เวลา 14:46 น.

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไป ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 นายประเวทย์ สันยาย รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 20 ส.ค. 2561 เวลา 10:55 น.

ประชุมคณะทำงานยกร่างแก้ไขข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ฯ

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานใน การประชุมคณะทำงานยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ฯ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 10 ส.ค. 2561 เวลา 13:43 น.

ประชุมกิจการสหกรณ์ไตรมาส 3 ประจำปี 2561

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในที่ประชุมกิจการสหกรณ์ ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 06 ส.ค. 2561 เวลา 14:44 น.

งานประชุมเพื่อบริหารจัดการเงินหลังเกษียณอายุราชการ "เกษียณ อย่างเกษม"

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นประธานในงาน การประชุมเพื่อบริหารจัดการเงินหลังเกษียณอายุราชการ ...

อัลบั้มภาพ