ข่าวกิจกรรม

รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ สพป.ชม. เขต 6

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 03 เม.ย. 2566 เวลา 13:46 น.
 307
               นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด และนายเอนก คำจำรูญ ผู้จัดการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ แก่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมวชิรธาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6