ข่าวสวัสดิการ

กรมธรรม์ 7 , 8 และ 41 ครบกำหนดชำระกรมธรรม์เดือนกรกฎาคม 2561

โดย admin
 วันที่ 29 มิ.ย. 2561 เวลา 09:29 น.
 5105
สำหรับสมาชิกที่สมัครกรมธรรม์ 7, 8 หรือ 41 ครบกำหนดชำระกรมธรรม์เดือนกรกฎาคม 2561

รายละเอียดดังนี้

กรมธรรม์ที่ 7     ยอดเรียกเก็บชำระ    3,250 บาท
กรมธรรม์ที่ 8     ยอดเรียกเก็บชำระ     3,250 บาท
กรมธรรม์ที่ 41    ยอดเรียกเก็บชำระ     3,050 บาท