ข่าวสวัสดิการ

กรมธรรม์ 7 , 8 , 41 ครบกำหนดชำระเดือน มิ.ย. 60

โดย admin
 วันที่ 15 มิ.ย. 2560 เวลา 16:29 น.
 1197
กรมธรรม์ที่ 7     ยอดเรียกเก็บชำระ    3,400 บาท

กรมธรรม์ที่ 8     ยอดเรียกเก็บชำระ     3,400 บาท

กรมธรรม์ที่ 41    ยอดเรียกเก็บชำระ     3,050 บาท