ข่าวสวัสดิการ

ประกาศแจ้งเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม กรมธรรม์ที่ 4

โดย admin
 วันที่ 07 มี.ค. 2562 เวลา 16:08 น.
 771
เรียน  สมาชิกผู้ทำประกันกรมธรรม์ที่ 4

            ในเดือนเมษายน 2562  จะดำเนินการเรียกเก็บ ณ ที่จ่าย
ค่าเบี้ยประกันกรมธรรม์ที่ 4 จำนวนเงิน 2,300.00 บาท เพื่อทำการต่ออายุในปี 2562 (20 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 63) และให้ความคุ้มครองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
            สำหรับสมาชิกที่มีบัญชีเงินฝากรอจ่ายเบี้ยประกัน เพียงพอให้ถอนชำระ หรือ ที่ได้นำเงินมาชำระแล้ว  ภายในวันที่ 29 มี.ค. 62 
จะไม่ดำเนินการเรียกเก็บ ณ ที่จ่าย
            สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน่วยบริการของท่าน หรือที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิการ
            กรณีต้องการยกเลิกต่ออายุกรมธรรม์  สามารถยื่นคำขอได้ ภายในวันที่  29 มี.ค. 62  ทั้งนี้หลักประกันที่เหลือต้องคุ้มครองครอบคลุมภาระหนี้สินที่มีอยู่
 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิการ
โทร.(053)851888 ต่อ 200-202
 
หมายเหตุ : แจ้งสำหรับสมาชิกผู้ทำประกันกรมธรรม์ที่ 4 เท่านั้น