ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พบบุคลากรติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 2 ราย (อยู่ระหว่างรอผล RT-PCR)

โดย admin
 วันที่ 22 พ.ย. 2564 เวลา 17:19 น.
 1524
UploadImage