ข่าวสวัสดิการ

ปฏิทินการชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม(ภาคสมัครใจ) ประจำปี 2566

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 03 ม.ค. 2566 เวลา 08:30 น.
 751

UploadImage>> ดาวน์โหลด หนังสือให้ความยินยอมนำเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม <<

(นำส่งที่งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ หรือหน่วยบริการของท่าน)สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202

มือถือ/Line ID: 0896351010