ข่าวสวัสดิการ

โครงการอบรมผู้สมัครสมาชิกใหม่ประจำปี 2566 (ออนไลน์)

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 03 ม.ค. 2566 เวลา 08:30 น.
 330
UploadImageUploadImage
 

>> ดาวน์โหลด ใบสมัครสมาชิกสามัญ <<

 

สอบถามการสมัครสมาชิก...
กลุ่มงานประมวลผลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 400-405
มือถือ: 09-2224-6374, 08-7725-6194
Line ID: itcmcoop และ 0877256194
 
สอบถามการใบวุฒิบัตร ใบเสร็จรับเงินและสมุดบัญชีเงินฝาก...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
มือถือ/Line ID: 0896351010