ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครและการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ สคช. เพื่อดำเนินการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ให้ดำรงตำแหน่งประจำปี 2566-2567

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 08 ธ.ค. 2565 เวลา 10:18 น.
 240